Takkefester

De to siste søndagene har vi vært på avslutningsfester/takkefester. Første søndagen var det faren til Simon, som etter 21 år som pastor i Bø, skulle slutte. Så mange år i en slik stillig er ikke vanlig, og det var mange som ønsker å si noen ord. Svigerforeldrene mine er helt…

Continue reading